Kanto 470 Association fleet race 3 2020Back to the Event list

470_Day1_Blue_Div_Check-out

  • To Start
Order No. Name
1 3891 JPN3891/Kaito Ikeda
Kiseki Yoshii/Kasumigaura Sailing Team
Kasumigaura Sailing Team
2 4445 JPN4445/Ken Ito
Ryota Fukuda/Keio University
Keio University
3 4498 JPN4498/Sae Imamura
Yuto Sakamoto/Meiji University
Meiji University
4 4571 JPN4571/Masako Umeno
Erika Kuwano/Chuo University
Chuo University
5 4606 JPN4606/Shotaro Takei
Keisuke Kubota/Meiji University
Meiji University
6 4631 JPN4631/Naru Yamamoto
Nao Takizawa/Kuramae Usio Club
Kuramae Usio Club
7 4633 JPN4633/Ryo Kogiso
Ryota Demoto/Keio University
Keio University
8 4666 JPN4666/Yuji Osaka
Momona Fukuda/Rikkyo Sailing Team
Rikkyo Sailing Team
9 4714 JPN4714/Rintaro Koyanagi
Taiyo Nakamura/Nihon University
Nihon University
10 4716 JPN4716/Naru Ito
Fuyuka Morita/Hosei University
Hosei University
11 4745 JPN4745/Yuta Minematsu
Yuki Yokoyama/Kuramae Usio Club
Kuramae Usio Club