Kanto 470 Association fleet race 3 2020Back to the Event list

470_Day1_Yellow_Div_Check-out

  • To Start
Order No. Name
1 4366 JPN4366/Hiroki Sato
Genya Takiguthi/Hosei University
Hosei University
2 4401 JPN4401/Yuki Yakuwa
Daichi Habara/Kuramae Usio Club
Kuramae Usio Club
3 4429 JPN4429/Daichi Okada
Suzuna Yoshida/Chuouniversity
Chuouniversity
4 4464 JPN4464/Nozomu Tani
Runa Imamura/Rikkyo University
Rikkyo University
5 4562 JPN4562/Shota Sako
Amami Kamisonoda/Waseda Univ. Sailing Team
Waseda Univ. Sailing Team
6 4563 JPN4563/Koujirou Muramatsu
Ryou Kanno/Rikkyo University
Rikkyo University
7 4577 JPN4577/Ryotaro Udagawa
Yuri Saito/Kasumigaura Sailing Team
Kasumigaura Sailing Team
8 4672 JPN4672/Taiga Saito
Kenta Suzuki/Meiji University
Meiji University
9 4674 JPN4674/Danji Kohama
Yudai Tamayama/Nihon University
Nihon University
10 4713 JPN4713/Takahiro Yagi
Eisuke Komori/Keio University
Keio University
11 4574 JPN4574/Masataka Kawahara
Yamada Hiromu/Nihon University
Nihon University