Kanto 470 Association fleet race 3 2020Back to the Event list

470_Day1_Green_Div_Check-out

  • To Start
Order No. Name
1 4282 JPN4282/Yuki Mori
Ryosuke Makieda/Kuramae Usio Club
Kuramae Usio Club
2 4338 JPN4338/Arisa Yoshida
Misa Fukuda/Rikkyo University
Rikkyo University
3 4342 JPN4342/Teruaki Shimakura
Honoka Miura/Kasumigaura Sailing Team
Kasumigaura Sailing Team
4 4405 JPN4405/Misaki Sato
Chihiro Inaba/Kuramae Usio Club
Kuramae Usio Club
5 4406 JPN4406/Jun Sato
Riku Tamagawa/Rikkyo University
Rikkyo University
6 4410 JPN4410/Kenji Konishi
Keigo Iwata/Chuo University
Chuo University
7 4430 JPN4430/Kohei Mikami
Keichiro Nagata/Meiji University
Meiji University
8 4469 JPN4469/Ryosuke Arima
Kai Ebisawa/Keio University
Keio University
9 4501 JPN4501/Hayato Mimura
Taiyo Kuroishi/Hosei University
Hosei University
10 4620 JPN4620/Yuto Murase
Moe Wada/Hosei University
Hosei University
11 4647 JPN4647/Naoki Kurahashi
Kenta Matsumoto/Waseda University
Waseda University
12 4662 JPN4662/Hikaru Kougami
Yuria Sakai/Nihon University
Nihon University