470 class Japan Championship 2016【Gold / Silver】Back to the Event list

470 class 【Silver】/R1

Order No. Name
1 43 JPN4363 / Miharu Noguchi / Doshisha University Yacht Club / Ayaka Kuroki / Doshisha University Yacht Club
2 38 JPN4379 / Motoki Noda / Kyoto Sangyo Unievrsitey Sailing Team / Ryo Hatano / Kyoto Sangyo University Sailing Team
3 60 JPN4062 / Keisuke Akamatsu / Kobe University Sailing Team / Toshihiro Yoshida / Kyoto University Sailing Team
4 28 JPN4355 / Seia Hanai / Meikai University / Masato Suzuki / Meikai University
5 71 JPN4468 / Kensuke Kawaharada / Kyusyu University Yacht Club / Shimpei Hashiguchi / Kyusyu University Yacht Club
6 11 HKG3 / Kit Fong Tong / Hong Kong Sports Institute / Chi Han Yau / Hong Kong Sports Institute
7 30 JPN4528 / Kohei Yanauchi / Keio University Sailing Team / Tatsuma Kashimoto / Keio University Sailing Team
8 51 JPN4331 / Wataru Ueno / Kwansei Gakuin University Yacht Club / Masatosi Ohno / Kwansei Gakuin University Yacht Club
9 59 JPN4412 / Kazuki Oishi / Kobe University Sailing Team / Tomoumi Nakao / Kobe University Sailing Team
10 66 JPN4481 / Katsumi Sasaguchi / Hiroshima University Yacht Club / Chiharu Hatori / Hiroshima University Yacht Club
11 14 JPN4447 / Ayumu Ito / Tohoku Gakuin University Taiikukai Yacht Club / Koki Yahata / Tohoku Gakuin University Taiikukai Yacht Club
12 37 JPN4265 / Kosuke Iida / Kyotosangyo University Sailing Team / Minami Takanaka / Kyotosangyo University Sailing Team
13 64 JPN4027 / Naoyuki Matsumoto / SDH / Yasuo Kamei / SDH
14 27 JPN4402 / Kaoru Nabeoka / Meikai University / Sea Toi / Meikai University
15 31 JPN4484 / Sho Kanno / Chuo University / Minami Yokoyama / Chuo University
16 61 JPN4428 / Kosuse Muramatsu / Konan University Sailing Team / Minami Urashin / Konan University Sailing Team
17 33 JPN4572 / Toshiya Koiwai / Tokyo Kaiyo University Sailing Team / Shinto Iwasaki / Tokyo Kaiyo University Sailing Team
18 53 JPN4364 / Shiori Koizumi / Kwansei Gakuin University Yacht Club / Masataka Kinoshita / Kwansei Gakuin University Yacht Club
19 36 JPN4581 / Yuji Endo / Chiba University Med Sailing Team / Kanade Enami / Chiba University Med Sailing Team
20 74 JPN4337 / Takumi Iwaki / Kanoya University Yacht Clab / Kazuya Mitani / Kanoya University Yacht Clab
21 40 JPN4489 / Mamoru Ishii / Kyoto University Yacht Club / Akito Seki / Kyoto University Yacht Club
22 42 JPN4493 / Kyouhei Yamamoto / Doshisha University Yacht Club / Shota Ueno / Doshisha University Yacht Club
23 35 JPN4350 / Shota Iwasaki / Yokohama National University Sailing Team / Ryota Miyawaki / Yokohama National University Sailing Team
24 45 JPN4466 / Yukiyo Kamei / Ritsumeikan University Yacht Club / Chika Nishidai / Ritsumeikan University Yacht Club
25 23 JPN4285 / Azumi Oshima / Chiba University Yacht Club / Naoki Arai / Chiba University Yacht Club
26 63 JPN4510 / Takeo Ueki / Tottori University Sailing Team / Takuya Ueoka / Tottori University Sailing Team
27 50 JPN4497 / Kanako Muramatsu / Konan University Yacht Club / Miki Nakamura / Konan University Yacht Club
28 70 JPN4307 / Jumpei Eto / Kyushu University Yacht Club / Riku Iwai / Kyushu University Yacht Club
29 67 JPN4382 / Kanta Takasu / Hiroshima University Yacht Club / Takahiro Nakagawa / Hiroshima University Yacht Club
30 15 JPN3834 / Yuto Hoshi / Niigata University Sailing Culb / Rinji Inaba / Niigata University Sailing Club
31 56 JPN4409 / Yusuke Akao / Konan University Yacht Club / Tomohiro Ueno / Konan University Yacht Club
32 16 JPN4079 / Kyoko Nakano / Niigata University Sailing Culb / Mizuki Sato / Niigata University Sailing Club
33 13 JPN4424 / Nami Fujita / Hokkaido University Yacht Club / Taishi Izumi / Hokkaido University Yacht Club